15934

όροι και Προϋποθέσεις

Προϋποθέσεις παραγγελίας
Όλες οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται με την NINGBO KLS ELECTRONIC CO.LTD υπόκεινται στους όρους της παρούσας Συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων Όρων Παραγγελίας.Οποιαδήποτε υποτιθέμενη αλλαγή που υποβάλλεται από έναν αγοραστή σε οποιαδήποτε πρόσθετη τεκμηρίωση απορρίπτεται ρητά.Παραγγελίες που υποβάλλονται σε έντυπα που αποκλίνουν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις μπορούν να γίνουν δεκτές, αλλά μόνο με βάση ότι θα υπερισχύουν οι όροι της παρούσας Συμφωνίας.

1. Επικύρωση και αποδοχή παραγγελίας.

Όταν υποβάλλετε μια παραγγελία, ενδέχεται να επαληθεύσουμε τον τρόπο πληρωμής σας, τη διεύθυνση αποστολής ή/και τον αφορολόγητο αριθμό αναγνώρισης, εάν υπάρχει, πριν επεξεργαστούμε την παραγγελία σας.Η τοποθέτηση μιας παραγγελίας με την KLS είναι μια προσφορά για την αγορά των Προϊόντων μας.Η KLS μπορεί να αποδεχτεί την παραγγελία σας με την επεξεργασία της πληρωμής σας και την αποστολή του Προϊόντος ή μπορεί, για οποιονδήποτε λόγο, να αρνηθεί να αποδεχτεί την παραγγελία σας ή οποιοδήποτε μέρος της παραγγελίας σας.Καμία παραγγελία δεν θα θεωρείται αποδεκτή από την KLS μέχρι να αποσταλεί το Προϊόν.Εάν αρνηθούμε να αποδεχθούμε την παραγγελία σας, θα προσπαθήσουμε να σας ειδοποιήσουμε χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email ή άλλα στοιχεία επικοινωνίας που έχετε δώσει με την παραγγελία σας.Οι ημερομηνίες παράδοσης που παρέχονται σε σχέση με οποιαδήποτε παραγγελία είναι μόνο εκτιμήσεις και δεν αντιπροσωπεύουν σταθερές ή εγγυημένες ημερομηνίες παράδοσης.

2. Περιορισμοί ποσότητας.

Η KLS μπορεί να περιορίσει ή να ακυρώσει τις ποσότητες που είναι διαθέσιμες για αγορά σε οποιαδήποτε παραγγελία και σε οποιαδήποτε βάση και να αλλάξει τη διαθεσιμότητα ή τη διάρκεια τυχόν ειδικών προσφορών ανά πάσα στιγμή.Η KLS μπορεί να απορρίψει οποιαδήποτε παραγγελία ή οποιοδήποτε μέρος μιας παραγγελίας.

3. Τιμολόγηση και Πληροφορίες προϊόντος.

Με εξαίρεση τα Προϊόντα που ορίζονται ως Chip Outpost Products, η KLS αγοράζει όλα τα Προϊόντα απευθείας από τον αντίστοιχο αρχικό κατασκευαστή.Η KLS αγοράζει Προϊόντα απευθείας από τον αντίστοιχο αρχικό κατασκευαστή ή μεταπωλητές εξουσιοδοτημένους από τον κατασκευαστή.

Η KLS καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει τρέχουσες και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα και τις τιμές, αλλά δεν εγγυάται το νόμισμα ή την ακρίβεια οποιωνδήποτε τέτοιων πληροφοριών.Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα Προϊόντα υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.Οι τιμές υπόκεινται σε αλλαγές ανά πάσα στιγμή πριν από την αποδοχή της παραγγελίας σας από την KLS.Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε ένα ουσιώδες σφάλμα στην περιγραφή ή τη διαθεσιμότητα ενός Προϊόντος που επηρεάζει την εκκρεμή παραγγελία σας με KLS ή σφάλμα στην τιμολόγηση, θα σας ειδοποιήσουμε για τη διορθωμένη έκδοση και μπορείτε να επιλέξετε να αποδεχτείτε τη διορθωμένη έκδοση ή ακυρώστε την παραγγελία.Εάν επιλέξετε να ακυρώσετε την παραγγελία και η πιστωτική σας κάρτα έχει ήδη χρεωθεί για μια αγορά, η KLS θα εκδώσει πίστωση στην πιστωτική σας κάρτα στο ποσό της χρέωσης.Όλες οι τιμές είναι σε δολάρια ΗΠΑ.

4. Πληρωμή.Η KLS προσφέρει τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής:

Προσφέρουμε επιταγή, χρηματική εντολή, VISA.και προπληρωμένο με τραπεζικό έμβασμα καθώς και πίστωση ανοιχτού λογαριασμού σε αναγνωρισμένα ιδρύματα και επιχειρήσεις.Η πληρωμή πρέπει να γίνει στο νόμισμα στο οποίο έγινε η παραγγελία.

Δεν μπορούμε να δεχτούμε προσωπικές επιταγές ή πιστοποιημένες προσωπικές επιταγές.Οι χρηματικές εντολές μπορεί να οδηγήσουν σε σημαντικές καθυστερήσεις.Η χρήση των πιστωτικών επιστολών πρέπει να έχει εγκριθεί εκ των προτέρων από το Λογιστήριο της KLS.

5. Χρεώσεις αποστολής.

Αποστολές υπερβολικού βάρους ή μεγέθους ενδέχεται να απαιτούν πρόσθετες χρεώσεις.Η KLS θα σας ειδοποιήσει πριν από την αποστολή εάν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις.

Για διεθνείς αποστολές: Η διαθεσιμότητα των μεθόδων αποστολής εξαρτάται από τη χώρα προορισμού.Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην Ιστοσελίδα, (1) τα έξοδα αποστολής θα προπληρωθούν και θα προστεθούν στην παραγγελία σας και (2) όλοι οι δασμοί, τα τιμολόγια, οι φόροι και οι αμοιβές μεσιτείας θα είναι δική σας ευθύνη.Τιμές Διεθνών Αποστολών

6. Χρέωση χειρισμού.

Δεν υπάρχει ελάχιστη χρέωση παραγγελίας ή διεκπεραίωσης.

7. Καθυστερημένες πληρωμές.Άτιμες επιταγές.

Θα καταβάλετε στην KLS όλα τα έξοδα που βαρύνουν την KLS για την είσπραξη τυχόν καθυστερημένων ποσών από εσάς, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαστικών εξόδων, των εξόδων είσπραξης και των αμοιβών δικηγόρου.Εάν μια επιταγή που μας δίνετε για πληρωμή ατιμηθεί για οποιονδήποτε λόγο από την τράπεζα ή άλλο ίδρυμα από το οποίο έχει εκδοθεί, συμφωνείτε να μας πληρώσετε 20,00 $ ως χρέωση υπηρεσιών.

8. Ζημιά φορτίου.

Εάν παραλάβετε εμπορεύματα που έχουν υποστεί ζημιά κατά τη μεταφορά, είναι σημαντικό να διατηρήσετε ανέπαφα το χαρτοκιβώτιο αποστολής, το υλικό συσκευασίας και τα εξαρτήματα.Επικοινωνήστε αμέσως με έναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών της KLS για να υποβάλετε αξίωση.

9. Πολιτική Επιστροφών.

Όταν το προϊόν έχει προβλήματα ποιότητας, η KLS θα δέχεται επιστροφές εμπορευμάτων σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται σε αυτήν την Ενότητα και θα αντικαταστήσει το Προϊόν ή θα επιστρέψει τα χρήματά σας κατά την επιλογή σας.